بایگانی دسته‌ی ‘دسته‌بندی نشده’ دسته‌ها

عذر تاخیر

      بیش از یک ماه است که در به روزآوری تارنوشته مدیران مشفق تاخیر داشته ام. شاید بتوانم بخشی از آن را به عدم دسترسی به اینترنت و یا فعالیت های گوناگون در سفر های داخلی و خارجی و بخشی دیگر را به اولویت داشتن کارهای اجتماعی دیگر نسبت دهم اما در نهایت باید اعتراف […]

بیشتر »

پرده ای ساده از سال 1393

         صنعتگران ایرانی سال های سیاه 1391 و 1392 را که سال های میوه دهی سیاست های صنعت سوز است را به یاد خواهند سپرد. اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه ها و همزمانی آن با اجرای سیاست های بلند پروازانه و ناقص حمایت از توده ها که تورم را دامن زد و قیمت نهاده های […]

بیشتر »