بایگانی دسامبر, 2013

حلقه ای از زنجیره ی تولید چدن نشکن

گزارشی از یک طرح این روزها همراه دیگر مدیران مشفق سرگرم دو کار مهم هستیم. نخست پیگیری اجرای پروژه ی تولید فروسیلیس در شرکت “آلیاژ گستر هامون”، و دیگر، افزایش سرمایه مرحله ی چهاردهم در شرکت مشفق. در این نوشتار از پروژه ی اول با شما خواهم گفت که فرآورده های آن در صنایع آهن […]

بیشتر »

بیایید چراغی دیگر بر فروزیم

     یاران مشفق سلام فضای کسب و کار در کشور هم چنان بسیار باز دارنده و سنگین است. هر یک از نهاد هایی که به بهانه داشتن مسئولیت سنگی بر سینه ی کار آفرینان گذاشته اند، بر سر شاخه اقتصاد کشور نشسته و بی محابا بن می برند! کافی است نگاهی به عمل کرد […]

بیشتر »

خوش آمدید

  “به نام خداوند جان و خرد” (حکیم ابوالقاسم فردوسی) دوستان سلام!  نه سال پیش، ما، چهار دوست، با بیش از بیست سال آشنایی و شناخت از توانایی های یکدیگر، چند گردهمایی پر ثمر داشتیم. سخن از آینده بود و نقشه ی راه آینده. عبور از مرز پنجاه سالگی تلنگری به روح ما زده بود. […]

بیشتر »