بایگانی مارس, 2014

پرده ای ساده از سال 1393

         صنعتگران ایرانی سال های سیاه 1391 و 1392 را که سال های میوه دهی سیاست های صنعت سوز است را به یاد خواهند سپرد. اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه ها و همزمانی آن با اجرای سیاست های بلند پروازانه و ناقص حمایت از توده ها که تورم را دامن زد و قیمت نهاده های […]

بیشتر »

شبی با خانواده ی هامون نایزه

یکشنبه هجدهم اسفند نود و دو شبی به یاد ماندنی برای مدیران مشفق بود. مدیران کارخانه هامون نایزه در کاشان جشن دیدار با خانواده ی بزرگ کارکنان و تجلیل از همکاران نمونه ی خود را برپا کرده بودند. جشن در سالن پدیده با حضور قریب هشتصد نفر از کارکنان و اعضای خانواده ها به شکلی […]

بیشتر »

مژده ی بهار

         برای کسانی چون من که پیوسته در گیر و دار دشواری های کار و تولید هستند و از نشستی به نشست دیگر می روند کمتر مجال نگریستن به زیبایی های طبیعت پیش می آید. صد شکر که این روز ها به خجستگی فرارسیدن بهار و نوروز و بارش های بهاری غبار […]

بیشتر »