بایگانی آوریل, 2014

مشفق در پایان 1392

   در پایان هر سال تلاش مدیران مشفق برای حفظ تعادل مالی شرکت چند برابر می شود و سالی که گذشت از این نظر سالی دشوار بود. چرا که شرکت های سرمایه پذیر به ویژه لوله و ماشین سازی ایران دوران بدی را از نظر مالی می گذرانند و امکان پرداخت نقدی سود تقسیم شذه […]

بیشتر »