بایگانی آگوست, 2014

مجمع عملکرد 1392

        بیست و نهم تیرماه 93 روز برگزاری مجمع عمومی شرکت توسعه صنعتی مشفق بود. حفظ رویه های حسابداری ما را وادار می کند که مجمع خود را پس از مجمع لوله و ماشین سازی ایران برگزار کنیم. اگر سال آینده تسلیم اظهارنامه ها تا پایان خرداد ماه اجباری شود میتوان انتظار داشت یک ماه […]

بیشتر »

عذر تاخیر

      بیش از یک ماه است که در به روزآوری تارنوشته مدیران مشفق تاخیر داشته ام. شاید بتوانم بخشی از آن را به عدم دسترسی به اینترنت و یا فعالیت های گوناگون در سفر های داخلی و خارجی و بخشی دیگر را به اولویت داشتن کارهای اجتماعی دیگر نسبت دهم اما در نهایت باید اعتراف […]

بیشتر »