بایگانی نوامبر, 2014

سفری پر نشاط به شیراز

       از رویه های خوب مدیریتی در شرکت لوله و ماشین سازی ایران که علیرضا مقصودی مصرانه پی گرفته است،  گردش رفتن سالیانه مدیران و سرپرستان شرکت است که در خلال آن امکان ایجاد پیوند بهتری بین کارکنان و مدیران بوجود می آید. با هم بودن، برای انتقال هدف های سازمانی به کارکنان و بازگشایی […]

بیشتر »

مشی و برنامه های مشفق

          از هنگام پا گرفتن گرفتن اندیشه ی ایجاد شرکت لوله سازی مشفق  تا امروز که شرکت با نام تجاری توسعه صنعتی مشفق ارزش بازاری بیش از چهارصد میلیارد ریال پیدا کرده است، داشتن پیوند تنگاتنگ و تبادل آراء با دست اندرکاران سازمانی اساس پایداری و پیروزی ما بوده است. این پیوند ها در ابعادی […]

بیشتر »