بایگانی جولای, 2015

مجمع سال 1393

دوشنبه گذشته 29 تیرماه 94 مجمع رسیدگی به عملکرد سال مالی 1393 شرکت توسعه صنعتی مشفق با حضور اکثریت بالایی از سهامداران برگزار شد. دیدن جمع این یاران در همه حال برای مدیران مشفق دلپذیر است. لیکن بسیار خوشحال تر میشدم اگر میتوانستیم گزارشی از فعالیتی همراه با سود دهی بالایی در طی دوره را […]

بیشتر »

نیاز مالی صنایع داخلی در پساتحریم

     مدیران و مسئولان اقتصادی کشور  می باید پیگیر استقرار شرایطی خاص به نفع بنگاههای موجود صنعتی کشور باشند تا صنایع موجود به تدریج بتوانند فضای رقابتی تر پس از تحریم ها را تحمل کنند. برخورد برنامه ای دولت و نهادهای مسئول اقتصادی کشور با این تحول از جمله ضروریات است. بازنگری جهت دار و […]

بیشتر »

کاهش حاشیه سود صنایع کشور

          هر آنچه از آن به عنوان مشکل در فضای کسب و کار یاد می شود نهایتاً آثار هزینه ای دارد و حاشیه سود بنگاه را می کاهد. بنابراین کفایت دارد برای آنکه روشن شود چرا حاشیه سود صنایع و تولید صنعتی در ایران کاهش یافته است نگاهی به سیاهه مشکلات صنایع کشور و آثار […]

بیشتر »