بایگانی سپتامبر, 2015

رکود و باز هم رکود

      ماه ها در پی یکدیگر نو میشوند ولی در اقتصاد کشور بر پایه ی رکود و افزایش بیکاری می گردد. در هر جلسه ای از جلسه های هیات مدیره شرکت ها که وارد میشوم، نگاه ها همه پرسشگر است. در حالیکه از 40000 میلیارد تومان بودجه های عمرانی سال 94 تا کنون اندکی بیش […]

بیشتر »