مدیران مشفق: وبلاگ اطلاعات مدیریتی و اقتصادی

آتشی در خانه افتادست

 room_fire

آتشی در خانه افتادست یاران همتی

در سال 1392 رتبه شفافیت نهاد های دولتی ایران سه ردیف پایین تر آمد و در بین 177 کشور مورد بررسی از ردیف بیست و هشتم به ردیف بیست و پنجم پایین آمدیم. در گذشته اخباری مانند این خبر با واکنش های سیاسی و جناحی مواجه می شد. یا آن را دروغ و یا داوری یی از سر دشمنی با ملت ایران می دانستند. این بار ارائه این تصویر واکنش هایی داشت. در فضای اجتماعی موجود کشور وظیفه ی همه ی ماست که با پدیده ی فساد، یا استفاده از امکانات دولتی برای به دست آوردن درآمد شخصی، مبارزه کنیم و در حد توان و دانش خود به مدد مدیران کشور برویم.

Bribery

هر چه مراجعه کنندگان به اداره های دولتی برای دریافت مجوز یا پروانه بیشتر باشد، امکان وجود درخواست های ناحق هم بیشتر است. حیرت نکنید اگر برای دریافت مطالبات معوق خود از نهادی، افرادی با شما تماس بگیرند که از جزییات پرونده آگاه باشند و پول چایی در حد یک عمر حقوقشان از شما طلب کنند تا شما را برای دریافت حقتان یاری دهند.

گستردگی ابعاد آلودگی در مواردی آنقدر شدت می گیرد که به طنزی تلخ شبیه می شود. مانند بیشتر بودن کارت های سوخت از تعداد خودرو ها و یا تعداد یارانه بگیر ها از جمعیت آماری کشور و یا کمک بگیران زلزله ی بم پس از زلزله از تعداد ساکنان به قبل از وقوع زلزله. با هیچ یک از این جلوه های حیرت انگیز و آشکار نادرستی سیستم ها یا نیروهای انسانی، به موقع و در اندازه خود برخورد نشده است. با تغییر فضای سیاسی از یکسو و محدودیت های منابع ملی نباید این نادرستی ها را برتافت.

bribery-cartoon

در دنیای توسعه یافته روزنامه نگاران دشمنان شبکه های فساد اداری به حساب می آیند. ایشان مامور سر زدن به تاریک خانه های اقتصادی هستند. قانونگزاران هم از آنها هر نوع حمایت به عمل می آورند. تلاشگران رسانه ها ماموریتی پر خطر و در عین حال هیجان انگیز دارند که تنها از افراد جسور برمی آید.

ما هم باید راه های شناخته شده در دیگر جوامع برای کاهش فساد را پی بگیریم. بالا رفتن آستانه تحمل دولتمردان و قضات محترم در مقابل اهالی قلم و رسانه خود نشانه ای از تمایل به پاکتر شدن جامعه است. راهکارهای دیگری هم پیش روی ماست …………..

************************

این دومین مقاله ی من در مورد فساد اداری است. خوب است دوستان ما با واکنش در برابر این پدیده ی شوم در بیدار کردن جامعه و بهتر کردن محیط کار سهم داشته باشند. مقاله ی کامل در دنیای اقتصاد شماره ی 3141 به چاپ رسیده است و از پیوند زیر قابل دسترسی است:

آتشی در خانه افتادست یاران همتی

هممچنین دیگر مقاله های مرتبط را میتوانید در پیوند های زیر ببینید:

ضرورت شکل‌گیری جنبش مبارزه با فساد اقتصادی   

امكان رد و بدل شدن رشوه مالياتي

رشوه چرا؟!

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.