مدیران مشفق: وبلاگ اطلاعات مدیریتی و اقتصادی

مجمع عملکرد 1392

Parrot

        بیست و نهم تیرماه 93 روز برگزاری مجمع عمومی شرکت توسعه صنعتی مشفق بود. حفظ رویه های حسابداری ما را وادار می کند که مجمع خود را پس از مجمع لوله و ماشین سازی ایران برگزار کنیم. اگر سال آینده تسلیم اظهارنامه ها تا پایان خرداد ماه اجباری شود میتوان انتظار داشت یک ماه زودتر مجمع را برگزار کرد.

        مجمع مشفق به دلیل ترکیب ویژه سهامداران، بیشتر به جلسه ی دیدار دوستان قدیمی شباهت دارد و فرصتی برای گپ و گفت اهالی کسب و کار با یکدیگر است. بی اغراق برای ما که این مجموعه سهامداران را از بین خوبان گلچین کرده ایم دیدن آن ها، بخصوص وقتی پس از دوره ای غیبت رخ می دهد شوق انگیز است، و به گفته سعدی همچون “ابری که در بیابان بر تشنه ای به بارد”، ذوق دارد!

        در مجمع امسال که این بار در ساختمان مشفق برگزار میشد بیش از هفتاد و پنج درصد سهامداران در مجمع حاضر بودند. پس از آن که سود تقسیم شده شرکت های بزرگ و سرمایه پذیر ما کاهشی جدی نسبت به ارقام انتظاری داشت، برای مدیران مشفق نیز چاره ای نبود جز آن که سودی کمتر از انتظار را اظهار کنند و از سر راستی اعتراف به ضعف خود کنند. اعترافی که البته در جمع یاران خطا بخش و وفا جو کاری دشوار نبود و مسئولیت های اخلاقی خود را در پی دارد. آن چه گفتنی است واکنش دوستان بود که به راستی شوق آفرید. نه فقط حضور دوستانی که در میانه ی یک روز گرم تابستانی و بسیاری با زبان روزه دار به خود زحمت حضور در مجمع را داده بودند بلکه توجه ایشان به موقعیت خاص شرکت در سال مالی گذشته و توضیحات داده شده مدیران مشفق را به تکریم و تحسین واداشت.

        گزارش هیات مدیره و گزارش بازرس محترم از مدتی پیش در سایت شرکت مشفق قرار داده شده بود و این گزارش هم اکنون نیز برای مطالعه در دسترس است. نکته مهم در عملکرد سال 92 این بود که بر خلاف انتظار به جای داشتن سود 249 ریال 104 ریال سود برای هر سهم به دست آمده بود و توضیح این تفاوت وظیفه اصلی من بود.

     سال 1392 سالی پر مصیبت برای صنایع کشور بود. حاصل هشت سال بی توجهی به قواعد علمی در اداره اقتصاد کشوری بزرگ، دهن کجی های عامدانه به بزرگان اقتصاد جهانی، پیگیری سیاست های اجتماعی بی ثمر و عوامفریبانه داخلی و تباه کردن منابع ملی به نفع گروه های خاص، چیزی جز توقف و یا رکود جدی صنایع کوچک و بزرگ و دامن زدن به تورمی لجام گسیخته آن هم همراه با رکود ناشی از ضعف عرضه کننده ها نداشت. این حالت غیر عادی همراه با ناتوانی دولت فعلی به عنوان یک مشتری بزرگ در پرداخت بدهی های سنگین پیشین و به طریق اولی در انجام خرید های جدید، سود آوری شرکت های گروه مشفق را نیز به شدت متاثر کرده است. از آن سوی دیگر ما در سال 92 با امید به سودآوری آتی حجم سرماه گذاری های خود را افزایش دادیم که طبعا آثار آن در دو سال بعد مشخص خواهد شد.

     نسبت ابداعی توسعه ایکه در مشفق مورد توجه است و نسبت کل دارایی ها به ارزش ویژه را نشان می دهد، در پایان سال مزبور به 1.9 رسید. این نسبت نشان می دهد که ما “چقدر پای خود را از گلیم خود دراز تر کرده ایم!”. شرکت کامل در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، سرمایه گذاری در طرح تولید فروسیلیس و خرید آپارتمان هایی در ساختمان مشفق برای دفاتر مرکزی شرکت های گروه، از عوامل اصلی رشد نسبت توسعه ای در پایان سال 92 می باشد. چون برای این سرمایه گذاری ها از تسهیلات دریافتی از اشخاص و بانک استفاده شده، هزینه های مالی در سال 92 افزایش و سود  کاهش یافته است.

     برای ما انتظار سود دهی آتی و ایجاد اشتغال و امید در جوانان کشور جذابیت این سرمایه گذاری ها  را بالا میبرد. اما در شرایط بسیار بد حاکم بر اقتصاد ملی آن هم در حالی که دولت تدبیر و امید هم به دلیل ترس از تشدید تورم، هر نوع سیاست انبساط اقتصادی را کنار گذاشته و لاجرم رکود را تشدید کرده است، مدیریت این سرمایه گذاری ها حداقل در دو سال آتی امری دشوار است. مدیران مشفق امیدوارند پیوند گرم سهامدارن شرکت با ایشان و اعتمادی که زیرساخت شرکت را تشکیل می دهد مجال سود آور کردن این سرمایه گذاری ها را ایجاد کند. من به جد اعتقاد دارم که نقش توسعه ای شرکت ما در چنین کوران هایی به اثبات میرسد و همچنان اعتماد شما به دانش و تجربه ی مدیران مشفق راهگشا خواهد بود.

ناصر فلاح

شانزدهم تیرماه نود و سه

Calibrachoa Celebration Apricot

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.