مدیران مشفق: وبلاگ اطلاعات مدیریتی و اقتصادی

صبر بسیار بباید ….

Rosa (17)

دوشنبه گذشته، 17 شهریور، آقای دکتر قاسمی از مرکز پژوهش های مجلس در جمع هیات مدیره انجمن مدیران صنایع بود. سخن از بسته سیاست های خروج از رکود رفت که این روز ها نقل محافل مدیریتی کشور است. او میگفت آثار رشد منفی اقتصاد ایران در دو سال گذشته در مقدمه این بسته به خوبی شکافته نشده است. برای بازگشت به سطح تولید و درآمد سرانه سال 1390، باید نرخ های رشد بالایی هدف گذاری شود. در صورتیکه اقتصاد بخواهد با نرخ رشد مثبت 4 درصد به سطح درآمد سرانه سال 1390 برسد، حدود 6 سال مورد نیاز است! این زمان برای رسیدن به سطح تولید ناخالص داخلی سال 1390، حدود 2.3 سال است. اگر نرخ رشد 5 درصد که برابر نرخ رشد متوسط دهه های اخیر اقتصاد کشور بوده منظور باشد  این زمان ها به ترتیب 4.8 و 1.8 سال است! با توجه به محدودیت در درآمد های نفتی، رشد اقتصادی بالا برای چند سال متوالی نیز دور از انتظار است. اگر رفاه اقتصادی ملاک مسئولان باشد، شاخص درآمد سرانه ملی شاخص مناسب تری است.

          او در عین حال که باور دارد در یکسال گذشته دولت انضباط مالی بالایی داشته اما تاکید میکرد: “عمق بحران اقتصادی کشور درک نشده و یا بنا به ملاحظاتی در مقدمه بسته انعکاس نیافته است. به همین دلیل خروج از رکود حاضر در مدت یکسال و نیم را میسر دانسته اند. چنین فرضی در واقع این مفهوم را مطرح میکند که یا بحران جدی نیست و یا راه حلی شناخته شده دارد. بحران های عمیق به ندرت ظرف مدتی چنین کوتاه رفع میشوند.”

          آن چه دستاورد سیاست های سوء و بی مبالاتی های اقتصادی در سال های حاکمیت دولت گذشته بود آنچنان آثار ژرف و مخربی بر زندگی مردم و صنایع کشور داشته که حتی تبیین آن هم به زمانی طولانی نیاز دارد. آن چنان که تعیین میزان بدهی های دولت هم با وجود گذشت یکسال میسر نشده است. با وجود ایراد هایی که صنعتگران به زاویه برخورد دولت یازدهم با بحران رکود تورمی موجود دارند، همچنان این باور وجود دارد که سیاست های اعلام شده در بسته برای خروج از رکود، در صورت اجرا دستاورد های برجسته ای خواهد داشت. من هم در قالب دو یادداشت که اولی در روزنامه تعادل چهارشنبه 12 و دومی در روزنامه چهارشنبه 19 شهریور به چاپ رسید نظرات خود را انتشار داده ام که پیوند های آن برای مطالعه و اظهار نظر دوستان در زیر نوشته شده است. مفاد بسته سیاست های حمایتی دولت محترم برای خروج از رکود نیز از طریق سایت شرکت توسعه صنعتی مشفق و پیوند زیر قابل دسترسی برای دوستان است.

          در یک کلام، رفع نتایج اقتصادی ناهنجار سالهای اخیر در سطح ملی به صبری زیاد و تحمل خسارت هایی بیشتر از آن چه تحمل کرده ایم نیاز دارد. نشانه های توقف ادامه برخی پس رفت های اقتصادی، حداقل در سطوح بنگاه هایی خاص آشکار شده است و خرسندم که بگویم ما در شرکت خود به تدریج این نشانه ها را لمس کرده ایم و در گزارشی دیگر به آن می پردازم.

وقتتات خوش و بختتان پیروز

ناصر فلاح

بیستم شهریور 93

1 – مقاله بسته خروج از رکود و چند مقدمه مقاله ایست که در صفه پانزدهم روزنامه تعادل با پیوند

http://taadolnewspaper.ir/archive/5/1393/06/12

2 – مقاله ملاحظاتی در بسته خروج از رکود منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد 19 شهریور 93

http://www.donya-e-eqtesad.com/news/827202/

3 – پیوند دسترسی به بسته پرونده سیاست های خروج از رکود

متن کامل سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.