مدیران مشفق: وبلاگ اطلاعات مدیریتی و اقتصادی

تشکیل مجمع مشاوران مدیریت (سه ام)

Relax_019

            بنگاه ها در عمر خود با فراز و نشیب های بسیاری روبرو میشوند. بهره گیری از خرد گروهی بخت پیروزی بر دشواری ها را بسیار بالا میبرد. در جهان صنعتی ساز و کارهای قانونی گوناگونی فراهم شده است تا به گسترش سطح تماس مدیران بنگاه با دارندگان حق کمک کند. پیوند گسترده با سهامداران و کارکنان و یا حتی اشخاص بیرون از مجموعه بنگاه در کشورهای گوناگون شکل قانون به خود گرفته است. شیوه هایی که به آرمان حکمرانی خوب در شرکت کمک می کند. در کشور ما رویه های قانونی برای اداره شرکت ها بسیار کهنه و ناکارآمد هستند. اما انتخاب رویه های مناسب و داوطلبانه برای اداره ی خوب بنگاه با توجه به ترکیب دارندگان حق و نیروهای مؤثر، برنامه و شرایط پیرامونی در اختیار مدیران است. بنابراین میتوان قانون را محل درنگ قرار نداد و داوطلبانه فراتر از آن رفت.
            ما در شرکت توسعه صنعتی مشفق از گسترش پیوند با دارندگان حق سود برده ایم. بویژه چون جمع سهام داران ما در کنار داشتن نیت سود بردن از سرمایه گذاری خود، همگام با مدیران شرکت اهداف خیرخواهانه و مردم دوستانه را هم نشانه رفته اند. برای ما برای ما مهم است که در مسیری مورد تایید اکثریت سهامداران گام بزنیم. برگزاری سفرهای گروهی، بازدید از کارخانه ها و دیدار صمیمانه با سهامداران و خانواده های ایشان از ابزار خوب ما برای اطلاع رسانی به یاران مشفق بوده است. از دیگر ابزار کارآ در این جهت، برگزاری جلسه با گروه سهامداران پرنفوذ و با تجربه شرکت است و به پیشنهاد دوستمان شاهوردی ما به آن “سه ام” میگوییم که مخفف عبارت “مجمع مشاوران مدیریت است!”
            در جلسه های “سه ام” که تا به حال سه بار دیگر نیز تشکیل شده است، سعی میکنیم با دادن اطلاعات خاص از وضعیت جاری شرکت از حاضران بخواهیم در زمینه های ویژه ما را راهنمایی و یا نقد کنند. رهنمودهای صمیمانه و بعضاً تند ایشان بسیار شنیدنی و گاه در بردارنده ی نکاتی است که راه گشا و متفاوت از باورهای مدیران شرکت است. در نشست کیش که در دهه ی اول آبان ماه برگزار شد، تصمیم گرفته شد با توجه به اینکه با چند مسئله حساس روبرو هستیم جلسه “سه ام” برای رای زنی تشکیل شود و هر سه ماه یکبار آن را تکرار کنیم.
            هفته گذشته در 26 آذرماه این جلسه با حضور جمع زیادی از دوستان که قریب 70 درصد سهام شرکت را در اختیار دارند در ساختمان مشفق در بلوار شقایق برگزار شد. چهار موضوع مورد گفتگو قرار گرفت.
  • تکمیل موفقیت آمیز افزایش سرمایه از 185 به 230 میلیارد ریال با وجود جذابیت سود دهی دیگر بازارهای مالی
  • پیشرفت 62 درصدی عملیات اجرایی کارخانه آلیاژ گستر هامون که در نبود دریافت وام بانکی صورت پذیرفته است
  • احتمال کاهش سود دهی شرکت هامون نایزه به دلیل بالا رفتن بستانکاری از شرکت های دولتی و کاهش فروش
  • و بالاخره وضعیت زیاندهی شرکت لوله و ماشین سازی ایران به دلیل با تداوم رکود تورمی شدید در کشور و جلو نرفتن عملیات پروژه انتقال آن با آن روبرو هستیم.
نکته جالب در این نشست آن بود که تمامی دوستان بر خلاف مدیران مؤسس توصیه داشتند که سیاست خروج از سهامداری لوله و ماشین سازی ایران با وجود زیاندهی آن در شرایط کنونی درست نیست. ایشان توصیه داشتند که به فعالیت های دیگری چون تقویت امور بازرگانی و ساختمانی هم بپردازیم. ایشان درک روشنی از این داشتند که شرکت توسعه صنعتی مشفق با رشد تدریجی منابع مالی روبرو بوده است. هم چنین بار دیگر برجسته شد که اهداف اجتماعی شرکت چون ایجاد اشتغال و امید آفرینی برای جامعه آن هم در شرایط بسیار نامطلوب اقتصادی کشور برای دوستان مهم است.

ناصر فلاح      پنجم دی نود و سه

green line 1