مدیران مشفق: وبلاگ اطلاعات مدیریتی و اقتصادی

 Blue Parfum

 روز پنجم اسفند ماه روز مهندس، روزی خوب برای من خواهد بود. قرار است در این روز من و دو تن از دیگر مهندسان کشور آقای مهندس داود عابدی آملی در رشته مهندسی شیمی و آقای مهندس علیقلی فرداد در رشته مهندسی برق در مراسمی که در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی برگزار میشود به عنوان مهندسان برجسته سال 1393 انتخابی شاخه مهندسی فرهنگستان تجلیل شویم. بیش از دو هفته است که در جریان این انتخاب قرار گرفته ام. برای هر انسانی قرار گرفتن در جایگاهی چون این شور انگیز است. چه خوب است دستاورد عمری پرتلاش و پر حادثه برخورداری از نگاه گرم دوستان و مجموعه ای از یادگارها باشد که به انسانهای دیگر آرامش و رفاه میبخشد. من از آنچه کرده ام و درحال انجام آن هستم شادم. ساختن و کارآفریدن همچون سرودی خوش روح و روان را سرشار از نشاط میکند و من تلاش میکنم این ترانه دلکش را همیشه زمزمه کنم.

     از من خواسته شد برای نطق کوتاهی به همین مناسبت خود را آماده کنم. متن پیوست که به آموزش مهندسی و چگونگی اثربخش کردن آموزش های موجود در کشور میپردازد را برای این روز نوشته ام تا اگر خدا بخواهد در آن مراسم بخوانم. در این نوشته به آموزش های مکمل آموزش های مهندسی اشاره دارم و اینکه  هدف آموزش آماده کردن نیروی انسانی برای آینده است، پس میباید چند و چون آموزش عالی بر پایه ی برآوردی از مسئولیت های آتی دانشجویان تنظیم شود.

931120تکمیل آموزش های مهندسی

ناصر فلاح

اول اسفند 93

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.