مدیران مشفق: وبلاگ اطلاعات مدیریتی و اقتصادی

آغاز بکار کارخانه فروسیلیس آلیاژ گستر

      روزهای 21 و 22 خردادماه در کاشان میزبان سهامداران گرانقدر مشفق و خانواده های عزیز ایشان بودیم. این بار بهانه ما شروع بکار طرح فروسیلیس شرکت آلیاژ گستر هامون بود که اکنون 69 درصد سهام آن به شرکت های گروه مشفق تعلق دارد. طرح مزبور در سختترین سال های تجربه شده بر سرمایه گذاران کشور، یعنی سال های 1392 و 1393 بدون کمک بانکی به اجرا در آمد و به مرحله بهره برداری رسید. با اجرای این طرح 75 نفر دیگر از جوانان کشور به کار دعوت شدند و با امید به زندگی شرافتمندانه به جهان لبخند زدند.
     فشارهای مالی ناشی از اجرای این طرح ما را در مشفق به نقطه ای برد که لاجرم 31 درصد از سهام خود را به دوستانی همفکر واگذار کنیم. برای رسیدن به مرحله بهره برداری، اجرای 14 درصد از سرمایه گذاری لازم برای ایجاد ساختمانهای اداری و پشتیبانی و محوطه سازی ها را به آینده واگذاشتیم. با این وصف مجبور به پذیرش 260 میلیارد ریال تعهد شدیم که تا کنون 210 میلیارد ریال آن پرداخت شده است و مابقی در چند ماه آینده میباید پرداخت شود.

ناصر فلاح
سی خرداد 94

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.