مدیران مشفق: وبلاگ اطلاعات مدیریتی و اقتصادی

مجمع سال 1393

دوشنبه گذشته 29 تیرماه 94 مجمع رسیدگی به عملکرد سال مالی 1393 شرکت توسعه صنعتی مشفق با حضور اکثریت بالایی از سهامداران برگزار شد. دیدن جمع این یاران در همه حال برای مدیران مشفق دلپذیر است. لیکن بسیار خوشحال تر میشدم اگر میتوانستیم گزارشی از فعالیتی همراه با سود دهی بالایی در طی دوره را به جمع عرضه میکردیم. گرچه امسال با افزایش دارایی ها، ناشی از فعال شدن فاز نخست طرح تولید فروسیلیس و سرمایه گذاری در دیگر شرکت های گروه روبرو بودیم و این خود اثری زیاد بر افزایش ارزش بازاری شرکت دارد، اما فقط 12 ریال به ازای هر سهم برای تقسیم در اختیار داشتیم.
برای سهامداران و مدیرانی چون من که با وضعیت اقتصاد صنعتی کشور آشنایی نسبی دارند، و میدانند که مفهوم کاهش تولید ناخالص داخلی و آثار سهمگین آن بر بنگاه ها چیست، این وضعیت عادی مینماید. بویژه هنگامی که برای آرمانی چون توسعه صنعتی کشور سرمایه گذاری میکنیم، و در لوای آن در پی رفاه بلند مدت جامعه و امید آفرینی برای نسل جوان کشور هستیم این رفتار ملموس تر میباشد. اما در مقابل باید این توان را داشت که به دیگران هم این آرمان ها را منتقل کرد. درک نگرانی های سهامداران وزدودن آن هم از وظایف مدیران مشفق است. خوشبختانه یاران سهامدار ما با برخورداری از پیوندی ناب که با مدیران اجرایی شرکت دارند این مهم را همواره بر ما آسان کرده اند. من قدردان این نعمت هستم. جا دارد از یکایک حاضران در مجمع به این خاطر تشکر کنم.
آنچه در سه سال گذشته، یعنی سالهای ثمردهی سیاستهای ریاکارانه و تخریبی و بعضا فاسد، آثار زیانبار گسترده ای بر صنایع کشور برجای گذاشته است. گرچه بنگاه های اقتصادی کشور در پی انقلاب اسلامی با مشکلات متفاوتی روبرو بوده اند اما تبهکاری های هشت ساله اقتصادی آثاری ماندنی تر داشته است. به هر صورت ما در شرکت توسعه صنعتی مشفق سعی کرده ایم در شرایط پرفشاری که بر واحدهای سرمایه پذیرمان میگذرد، دست از آرمان های خود نکشیم. با مدیریت فشرده هزینه ضمن حفظ نیروها تلاش کردیم تا طرحی دیگر را به ثمر برسانیم. من و دوستانم مطمئن هستیم که همانگونه که خود سعی بر آفرینش امید برای دیگران داریم، با گذشت این ایام و عادی شدن شرایط اقتصادی، خداوند هم امید ما در توسعه یافتگی صنعت کشور را دست یافتنی خواهد کرد.

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.