مدیران مشفق: وبلاگ اطلاعات مدیریتی و اقتصادی

جلسه 3 ام (3m)!

Rose

     شرکت توسعه صنعتی مشفق، به ابتکار معاونت اقتصادی آن، محسن شاهوردی، شورایی ارزشمند دارد که بازوی قوی مدیریت به حساب می آید. این شورا را “مجمع مشاوران مدیریت” نام داده ایم که به اختصار به 3m (سه ام) شناحته میشود. من توصیه میکنم این شورا در شرکت های خصوصی دیگر هم به شکلی داوطلبانه ایجاد شود. 3m مجمعی از سهامداران ارشد یا صاحب نفوذ را در خود دارد که به تشخیص هیات مدیره برای رای زنی در امور حساس چون افزایش سرمایه، راه کارهای خروج از بحران های مالی و یا ورود به سرمایه گذاری های جدید برگزار میشود.
     ترتیب برگزاری جلسه 3m چنین است که نخست گزارشی دقیق از وضعیت عملکرد شرکت تا مقطع تشکیل جلسه و آینده قابل پیش بینی به ایشان داده میشود تا وضعیت عمومی روشن باشد. سپس دلایل تشکیل جلسه، همراه اطلاعات لازم برای تصمیم گیری و پاسخ پرسش های احتمالی داده میشود. راه کارهای هیات مدیره و آثار بد و خوب هر کدام با مشارکت کامل هریک از اعضای هیات مدیره گفته میشود. راه کارهایی احتمالی که اعضاء مطرح میکنند، شنیده و به بحث گذاشته میشود. در پایان از حضار نظر سنجی میشود. با این شیوه همه گزینه های احتمالی با خرد جمعی محک خورده و گام های اجرایی هیات مدیره، که از بلوغ بیشتری برخوردار است، از حمایت بالای سهامداران بهره خواهد برد. پیوند سهامداران با مدیران اجرایی در نشست های مجمع مشاوران مدیریت به نحو چشمگیری افزایش می یابد.
     سه شنبه 27 مرداد ماه این جلسه را برگزارکردیم. بیش از هشتاد درصد دوستان دعوت شده تشریف آوردند و در فضایی صمیمی با یکدیگر رای زنی کردیم و در باره افزایش سرمایه آتی و فروش برخی دارایی ها در حد نیاز برای اصلاح ساختار مالی شرکت نقطه نظرهای این عزیزان گرفته شد.

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.