مدیران مشفق: وبلاگ اطلاعات مدیریتی و اقتصادی

بیایید چراغی دیگر بر فروزیم

    LemonRumpedTanagerF-1137w

یاران مشفق سلام

فضای کسب و کار در کشور هم چنان بسیار باز دارنده و سنگین است. هر یک از نهاد هایی که به بهانه داشتن مسئولیت سنگی بر سینه ی کار آفرینان گذاشته اند، بر سر شاخه اقتصاد کشور نشسته و بی محابا بن می برند! کافی است نگاهی به عمل کرد نهاد های مسئولی که در شروع یک طرح جدید صنعتی در کشور مسئولیت دارند نظر بیاندازیم تا به یاد این نظم از باب اول بوستان سعدی بیافتیم:

یکی بر سر شاخ، بن می برید           خداوند بستان نگه کرد و دید

به گفتا که این مرد بد می کند             نه بر کس که با نفس خود می کند

شیخ اجل مصلح الدین سعدی شیرازی

چه حیرت آفرین که همه ی نهاد ها، در پوشش “اجرای وظیفه”، باقی مانده ی نفس های صنعتگران و کار آفرینان را می گیرند.  رشد منفی اقتصادی، افزایش بی کاری و در نهایت رشد ناهنجاری های اجتماعی دستاورد این اجرای وظیفه هاست. هر چند که فشار بر ارباب تولید محدود به چند سال اخیر نبوده است اما رشد بی سابقه ی آن در چهار سال گذشته بسیار چشم گیر بود. حیرت انگیز تر از ایراد فشار بر کار آفرینان، آن هم در چارچوب خیر خواهی، گشتن مسئولان در پی کلید گم شده در بیرون خانه است! آن هم به این بهانه که داخل خانه تاریک است! در حالی که باید کلید رشد اقتصادی را در خانه جست، همان جا که گم شد.

با کاهش درآمد های نفتی نیاز است گفتمان دولت و مردم دگرگون شود. این که برای انتقال سهام  سرمایه گذار را به محضر فلان کارمند دارایی بکشانیم تا برگه ای را در حضور او امضا کند و یا کار آفرینان را برای شروع کسب و کار در خم ادارات روز های بسیار سرگردان کنیم و او وادار به پذیرش نامی ناهنجار برای بنگاهش کنیم و یا برای دادن تسهیلات بانکی همراه با دریافت انواع وثایق رنگارنگ باز هم ده ها تعهد یک طرفه را به وی تحمیل کنیم، شیوه ی اداره کشور توسط کسانی است که سودای تأمین مخارج کشور از محل فروش منابع نفت و گاز را در سر داشتند. برای دیگرگون کردن فضای اقتصاد و تولید در کشور همه ی این بند ها به تدریج باید گشوده شوند. چه خوب بود تا حقوق کارکنان نهاد های دولتی مرتبط با بنگاه های اقتصادی به خدمت مستقیم ایشان در بهبود فضای کسب و کار در کشور پیوند داشته باشد.

پاک سازی فضای کسب و کار کشور از رسوب فرهنگ “ریا” و ترویج اعتماد بین مردم و زدودن آثار تصمیم های نابخردانه اقتصادی سال های گذشته، به زمان و همتی والا و مشارکت فرد فرد مردم نیاز دارد. مدیران بنگاه های اقتصادی و بزرگان سیاسی کشور راه درازی پیش رو دارند. راهی که با پا فشاری بر اصولی ثابت، لازم است بدون کژی پیموده شود. ما “یاران مشفق” هم باید نقش خود را برای مشارکت در توسعه صنعتی کشور به درستی ایفا کنیم. برای ترویج فرهنگ امید آفرینی و اعتماد سازی و به امید رسیدن به صبح روشن باید ما هم چراغی دیگر روشن کنیم. چشم به عنایت پروردگار داریم مدد فرماید تا همت ما و شما در برافروختن آن کار ساز افتد. باشد که در آینده ای نه چندان دور پر فروغ گردد.

فیض روح القدس ار باز مدد فرماید               دیگران هم به کنند آن چه مسیحا می کرد

خواجه شمس الدین محمد حافظ (غزل)

در نوشته ای دیگر، با امید به داشتن حیات، به تلاشی دیگر از گروه با برکت توسعه صنعتی مشفق برای آفرینش امید برای خودمان و فرزاندان این سرزمین خواهم پرداخت.

شاد باشیم و به لطف حق امیدوار

ناصر فلاح

اول دیماه نود و دو

green line 1

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.